booked.net
 
 

 


 Küçük İzzet ve ülkemizdeki hukuk - 29/06/2018

Beyza Başarır
E-Posta
Sanıkların ifadelerine göre; Üç yaşındaki İzzet, babası tarafından evde ölü olarak bulundu, minik bedeni bir bavula konuldu, balkonda iki gün bekletildi daha sonra Bursaya götürüldü ve orada babası tarafından gömüldü.
Anne, muhtemelen, vicdan azabından, yakınlarına , babanın çocuklarını döverek öldürdüğünü itiraf etmiş. başlatılan takibat sonucu açılan dava sürecinde, anne de babanın lehine ifadesini değiştirmiş ve sanık babanın, çocuklarının yataktan düşüp öldüğü ifadesine katılmış.
Yargılama sürecinde, babanın çocuğu gömdüğünü söylediği yerde yapılan aramada, cesedi bulunamamış.
Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında,- çocuğun, sanık baba tarafından sürekli darp edilip tedavi ettirmediği vakalarına değinmesine rağmen- çocuğun cesedi bulunamadığı bu nedenle de, ölüm nedenini adli tıp vasıtasıyla tespit etmek mümkün olamadığından, sanık babanın beraatini talep etmiş ve mahkeme de bu yönde "suçun sanıklar (ana-baba birlikte yargılanıyorlar) tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesi ile beraat kararı vermiş.
Sonuç olarak, 3 yaşındaki İzzet'in evde yataktan düşerek öldüğü kabul edilerek, dosya kapatılmış..
Ceza Muhakemesinde genel prensip olarak, " şüpheden sanık faydalanır"..
Savcılık ve mahkeme, çocuğun cesedinin bulunamamasını, sanık lehinde ve onun istifadesine yorumlanması gereken şüpheli bir durum olarak değerlendirmiş....
Ceza yargılamasında "şüphe " kavramı , usuli işlemleri ve süreci, bütün safhalarda etkiler..
Soruşturma safhasından başlayarak kovuşturma evresinin tamamlanmasına kadar, deliller ve olgular bakımından ve bir bütün halinde yargılamanın hakkaniyetli bir sonuca ulaşmasının ön şartı, şüpheli durumun netliğe kavuşturulmasıdır..
Literatürde, kademeli olarak ," basit" , "makul" , "yeterli "ve "kuvvetli" şüphe ayırımı geçerlidir..
Basit şüphe , başlangıç şüphesi olarak da adlandırılır , soruşturmanın başlaması için gereklidir, delillerin nispeten yetersiz ve ancak belirti niteliğinde olması halidir..
Yeterli şüphenin varlığı, şüpheli hakkında dava açılması için gerekli olan şüpheli durumu gösterir.
Makul şüphe, arama ve diğer işlemlerin yapılması için yeterli olan şüpheye işaret eder.
Kuvvetli şüphe halinde ise, suçun tesbitine yönelik, daha ileri tedbirler gündeme gelir.
Babası tarafından sürekli darp edildiği gerçeği karşısında, "ölüm nedeni" hakkında kuvvetli şüphe vardır,
"hayatın olağan akışı bakımından",;
yataktan düşen çocuğun ölme ihtimali yargılamada dikkate alınamayacak kadar düşük bir şüpheye tekabül eder.
Çocuğun, bavula konup balkonda bekletilmesi ve uygun bir yerde gömülmesi, suç fiili bakımından kuvvetli şüpheye delalet eder..
Sanıkların anlatımı sonucu, ( ana, başlangıçtaki görgüye dayalı tanıklığını , dava sürecinde, baba lehine değiştiriyor.), kuvvetli şüpheye dayalı açılmış bir soruşturmanın, kovuşturma safhasında, -şüphe derecesi bakımından -sanıklar lehine yorumlanması, ceza yargılaması usulüne aykırıdır..
Çocuğunu gömüldüğü yer konusunda, sanık babanın beyanları ile çocuğun bedenine ulaşılamaması, sanık babanın kötü niyeti hakkında kuvvetli şüphenin varlığına karinedir..
Neredeyse, kesin seviyede, kuvvetli şüphenin varlığı, olayın akışı itibarı ile ortadadır, sanıklar lehine şüpheli bir durumdan söz edilemez.
Hayatın olağan akışına göre, "kesin şüphe" halinde , ispat külfeti iddia makamının değil, sanık babanın omuzlarındadır.
Katlettikleri insanların, cenazelerini kaybetme yeteneğinde olan katillerin, şüpheden faydalanmasının yolunu açan bu ve benzeri yargısal süreçler, adaletin tecellisine hizmet etmez,..
Küçük İzzet'in, yukarlardan bir yerlerden yargılamayı seyreden masum ruhunun vebali, bu kararı veren yargının üzerindedir.


Beyza Başarır


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.