booked.net
 
 

 


 Hibe Uçak ve devlet envanteri.!! - 24/09/2018

Bahriye Konuk
E-Posta
Uçak meselesi;, "hibe" mi, değil mi.. tartışmaları arasında , ortada kaldı.
Devlete hibe edilen(bağışlanan taşınır ve diğer kıymet ve emtialar hakkındaki mevzuat hükümleri gereği;
Hibe (bağış) konularının devlet envanterine geçirilmesi şart kılınmıştır ..
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun nihai amacı; "mali saydamlığı sağlamak.." olarak hedeflenmiştir..,,
AB Uyum süreci de , işbu yasayı "şart" olarak öne sürmüştür..
Anılan kanunda; 1 Sayılı Cetvel ile , Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında, 2. sırada Cumhurbaşkanlığını sayılmaktadır...
Kanun, 2003 tarihli olduğu için, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığı'nın, ilk sıradaki TBMM'nin de önüne geçmiş olması gerekmektedir...
sonuç olarak, Kanun, Cumhurbaşkanlığını da bağlıyor..
Kanunun 40. maddesi; " Bağış ve yardımlar " başlığı altında; " herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmeti karşılığı olarak veya kamu hizmeti ile ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz, kamu idarelerine yapılan her türlüğ bağış ve yardımlar gelir kaydedilir..nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mezuat hükümlerine göre değerlemeye tabi tutularak kayıtlara alınır..". hükmünü düzenlemiştir.
"Kamu hizmeti ile ilişkilendirilerek " bağış yasağı, kanunun öngördüğüü şekilde uygulanmış olsa, Türkiyede özellikle, kamu hizmeti veren politik/idari birimlerin, etik anlamda ibrası söz konusu olamaz.. Bu bağlamda, "mali şeffaflık" bakımından, kanunun, amacına uygun olarak tatbik edildiğini söylemek mümkün görünmemektedir...
Paralel bir düzenleme olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, Hediye alma , menfaat sağlama yasağı" başlıklı 29'uncu maddesi, doğrudan doğruya veya aracılar eliyle hediye kabulünü " menfaat sağlama " amacı halinde, yasaklamaktadır..
Uluslararası literatürde de ,(yasal dayanaktan yoksun) menfaat sağlama, "yolsuzluk fiilleri" arasında tanımlanmaktadır....
İlgili mevzuat hükümleri ve mevcut Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre, hibe edildiği bildirilen uçağın, devletin envanterine kaydedilmiş olması gerekmektedir..
Yasal prosedürün tamamlandığı yönünde bir açıklama henüz yapılmamıştır....
Hibe'nin kamuoyunu aydınlatma ayağı eksik kalmıştır..
Chp'li vekilin, uçağın, İsviçre menşeli bir aracı şirketten satın alınmış olduğu iddiası, meseleyi daha da karmaşık hale getirmektedir..
Sadece doğal kaynak zengini ve modern anlamda bir Hukuk Devleti vasıfları taşımayan bir şeyhlikten hibe yoluyla da olsa uçak kabul etmek ve devlet envanterine kaydetmek, Türkiye gibi bölge liderliği iddiasındaki bir devlet'in "kamu düzeni ve devletin itibarı" ile ne kadar uyumludur,, sorusunun cevabı ise muallaktadır..

Bahriye Konuk


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.