booked.net
 
 

 


 Atatürk'ün vasiyetine el atmak..!! - 16/10/2018

Hande Dereli
E-Posta
AOÇ ile başlayan,Atatürk'ün vasiyetine "muhtar kağıdı/el senedi" muamelesi yapma süreci devam ediyor.. şimdi sıranın İş Bankası hisselerine geldiği anlaşılıyor.
Miras hakkıı temel bir insan hakkıdır , uluslararası sözleşmeler ile ve ulusal anayasalarda güvence altına alınmıştır....
Miras hakkını bu denli önemli kılan husus, Mülkiyet Hakkı ile olan "hukuki anlamda" organik ilişkisidir.
Bugün her türlü meşrebe göre yapılan değişiklikler sonucu bir ucubeye dönen 1982 Anayasası 35. madesi ile , miras ve mülkiyet hakkını birlikte düzenlemiştir.
Miras hakkının kaynağı olarak mülkiyet hakkı, temel bir insan hakkı olma özelliği ile, miras hakkını da aynı seviyede koruma altına almaktadır..
Her iki hakkın, anayasal düzenlemeye konu edilmeleri, anayasal güvenceye işaret etmekte olup, her türlü aykırı tasarruf, anayasa ihlali anlamındadır..
Anayasa, her iki hakkın, kamu yararı amacıyla ve kanunla sadece "sınırlanabilir" olmasından bahsetmekte olup, bu nedenle de ,miras tasarrufunun, amacı dışında iptali söz konusu olamaz.
Temel insan hak ve özgürlükleri aynı kaynaktan beslenmekte olup, kişi özgürlüğünün teminatı olmanın zorunlu bir sonucu olarak,aynı zamanda demokratik toplum düzeninin de temel şartını oluşturmaktadırlar..
Mülkiyet hakkı üzerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunma özgürlüğü ve hakkı, "vasiyet" tasarrufunun hukuki ve anayasal dayanağını teşkil eder..
Bu haklar, kanunla veya son dönem mahsulü KHK'ler ile ihtiyari ve takdiri bir yetki tasarrufuna terk edilemez..
Anayasanın 90. maddesinde yapılan düzenleme ile, uluslararası sözleşme maddelerinin üstün norm olarak kabulü, bu hakları , -normatif hiyerarşide- suç eylemi hariç olmak üzere,, dokunulmaz kılmaktadır..
Meclis, bütün üyelerinin ittifakı ile dahi ,Atatürk'ün vasiyeti üzerinde, bu yönde bir karar alamaz,, alınan/alınacak karar, yasama tasarrufu, cumhurbaşkınlığı tasarrufu, her neyse- anayasa ve uluslararası insan hakları hukuku bakımından yok hükmündedir..
Atatürk'ün vasiyeti konusu emvalin, yasal görünümlü tasarruflarla, amacı dışında kullanılması, en hafif tabiri ile hak gasbıdır ve hiç bir hukuk düzeninde himaye edilemez..


Hande Dereli


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.