booked.net
 
 

 


 Yasama ve Yargı'nın "Anayasa İhlali".!! - 22/01/2021

Refik Polatkan
E-Posta
Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun ikinci müracaatında oybirliği ile Hak ihlali kararı verdi..
AYM'nin İlk kararına, "hüküm" mahkemesi uymadı, "tanımam" dedi..!!
Anayasa madde 153, "kesin olarak uyulma zorunluluğunu düzenlemiş olsa bile, bir anlamda "anayasa beni bağlamaz " tavrını ortaya koydu...
Anayasasında Hukuk Devleti yazan ve bu hükmün değiştirilmesinin teklif dahi edilmesinin de yasaklanmış olmasına rağmen , bir devlet organının , adeta bir "isyan" sayılabilecek bu tavrını , anayasal düzen içinde değerlendirmek mümkün bulunmamakta...
Berberoğlu'nun avukatları, "yeniden ihlal kararını", Anayasa Mahkemesi önüne götürdüler ve yüksek mahkeme bir kere daha ve oybirliği ile bir önceki ihlal kararında ısrar etti.....
Anayasa Mahkemesi kararına göre; Ağır Ceza Mahkemesi, ilk yargılama sürecinde ve sonrasında Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ve eş zamanlı - kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını da ihlal etmeye devam etmektedir....
Hukuk devletinde , kişilerin olduğu kadar devletin organlarının da "keyfi" davranma seçenekleri bulunmamaktadır.
Anayasa açık hükmüne ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, "burnunun dikine gitmek" imtiyazı yoktur ve bu eylem ile Anayasa ihlali suçu ortaya çıkar.
Ağır ceza mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen , "hak ihlallerini" ortadan kaldırmamakla; fonksiyon gaspı ile anayasayı ihlal etmiş ve halen de etmektedir.
Anayasa m.6/2 gereği; millet egemenlik hakkını Anayasanın koyduğu esaslar dahilinde yetkili organlar eliyle kullanır, aynı maddenin devam fıkrasında; hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz..
Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda verdiği "ihlal "kararları ile; ağır ceza mahkemesinin yargı fonksiyonu üzerinde anayasal bir kısıtlama tesis edip, yargı fonksiyonunu, verdiği karar doğrultusunda sınırlandırmıştır...
Özellikle son kararından sonra, ağır ceza mahkemesinin yargılamaya esas üzerinden devamı, açık bir fonksiyon gaspı ve anayasal düzenin doğrudan ihlalidir ve bağlı olarak AYM kararı ile çelişen ve ayrışan her türlü tasarruf yoklukla maluldür.
Aynı durum, yasama organı bakımından da geçerlidir.. Anayasa Mahkemesinin, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının ihlaline dair verdiği karar karşısında , TBMM'nin bir tasarruf /takdir hakkı yoktur..
Başkanlık divanı, AYM kararının intikalini müteakip, derhal Başkanlık tezkeresi ile Genel Kurulu bilgilendirip, Berberoğlu'nu siyasi faaliyette bulunmak üzere davet etmesi zorunluluğu vardır..
Görev Başkanlık Divanınındır, her türlü ihmal ve farklı yasama tasarrufu, anayasal düzenin ihlalidir.
Yasama ve Yargının , anayasal düzene karşı sorumlulukları açıktır , aksi vukuunda , anayasaya aykırı ve -eş zamanlı- olarak ihlal fiili , müştereken ve müteselsilen gündemde olacaktır.


Refik Polatkan


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.