booked.net
 
 

 


 Telekom özelleştirilmesi ve cezai sorumluluk .. - 03/09/2018

Hülya Kara
E-Posta
Telekom'un ağırlıklı hisse satışı yoluyla özelleştirilmesinin tam anlamıyla ve en hafif deyim ile, bir fiyaskoyla sonuçlandgı ortaya çıktı..
Kasasında milyar dolarlarla ve borçsuz olarak Lübnanlı Hariri nam bir alıcıyla Suudların ortak olduğu bir şirkete devredilen Türk Telekom bugün müflis halde, ödeyemediği banka kredileri karşılığında, rehin edilen hisseleri nedeniyle, alacaklı bankalara devrediliyor..( rivayete göre alacaklı bankalar kuracakları bir "girişim şirketi" vasıtasıyla Telekomu yüzdürmeye çalışacaklar....!!)
Telekom hisse satış sürecinde,;
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Lübnan/ Suudi ortaklığı arasında bir İmtiyaz Sözleşmesi imzalanıyor..
Bu sözleşmeye göre, devlete ait olan bütün iletişim şebekesi ve teçhizatı 21 yıllığına alıcı şirkete devrediliyor..
Sözleşme süresi sonunda, (2026) alıcı şirket, anılan şebeke ve eklerini kullanılabilir halde ve de şirketi de borçsuz olarak devlete teslim taahhüdü altına giriyor..
Şirket 2015 yılına kadar ( 2005-2015 arası) 14 milyar dolar kar ediyor,ama bü karın büyük bölümünü ( 12.6 milyar dolar) temettü başlığı altında bir yerlere transfer ediyor..
Hisse satış bedelinin sadece 2 milyar dolarını ödüyor, 4.5 milyar doları ise ödemiyor.. ( kar eden bir şirket, neye güvenerek borcunu ödemez sorusu, her nedense sorulmuyor..!! .!!..)
Temettü transferi yapılırken, şirket borcu ödenmeyerek yeniden yapılandırılıyor ve bankalardan kredi alınıyor..(İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, sorgu sual etmeden bu kredileri veriyor..)..
Şirket , borcunu ödemeden. kar transferi yaparken, - Danıştay'ın satılamaz kararına rağmen-, Telekomun taşınmazlarını,- babasının malı gibi- pervasızca satıyor....
2016 yılından itibaren, şirket iyice yüzsüzleşerek, kredi borçlarını da ödemiyor ve ilgili krediler batık hale geliyor..
Sonuçta, 10 yıl üst üste kar eden 4 yıl üst üste vergi rekortmeni olan şirket, Hariri ailesi ile Suudi ortaklarına satıldığı için - iflasın eşiğinde bulunuyor ..
Özelleştirme ve Bankacılık işlemleri bakımından sorular;
Kar transferi yaparken Kamuya borcunu ödemeyen şirket, nasıl ve hangi gerekçe ile kredilendirildi ve borç altına sokuldu,,BDDK kurum ve kurulu, bu bankacılık işlemini hangi saikle denetim dışı bıraktı,.??.
Şirket blançosundaki , kar transferi kalemlerine rağmen, ( en azından kötü niyet karinesi sayılmalıdır, hiçbir müddebir banka yönetimi , neredeyse suça iştirak sayılacak bu nevi bir kredilendirme şlemini göze alamaz..) kamuya borçlu olduğu hisse bedelini ödemeyen şirkete kredi veren bankalar, kamuyu doğrudan zarara uğratmış sayılmazlar mı....??
Halka açık şirketler bakımından, bu muvazaalı sayılabilecek işlemlerde , SPK'nun sorumluluğu hangi seviyededir..??
Ceza Kanunu bakımından sorular;
Hariri ailesi ve Suudi ortaklarından yönetim sorumluluğunda olanlar bakımından açılmış bir cezai takibat varmıdır,..??
Ceza Kanunun, Mal Varlığına Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümlerinde düzenlenmiş, suç tiplerinin neredeyse tamamına uyan bu tasarruflar konusunda başlatılmış herhangi bir cezai soruşturma varmıdır..???
Suç teşkil eden eylemler ile ilgili haberlere rağmen, yargı makamlarının olaya bigane kalması, meseleyi büsbütün ilginç hale getirmektedir..Hülya Kara


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.