booked.net
 
 

 


 Cımbız ile infaz ayıklamak. - 24/03/2020

Bahattin Yalın
E-Posta
İnfaz Kanununda madde 2 ile düzenlenen temel ilke; infaz kurallarının , hükümlülerin, ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli ve sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları bakımından- ayırım yapılmaksızın uygulanmasıdır.
Madde 3 ise; infazın temel amacını düzenlemekte olup, hükümlünün yeniden suç işlemesine engel olma ve toplumu suça karşı koruma hususlarına işaret eder.
Cumhur ittifakı , küçük ortağının gündeme getirmesiyle , infaz yasasında değişiklik yaparak bazı yakınlarını dışarı çıkarmak için yeni bir infaz düzenlemesine el atmıştı, gündem karıştı, arka plana düştü, ama Corona salgını bir nevi imdada yetişti ve konu aciliyet kazandı, gerekçesi, salgının infaz kurumlarını vurma tehlikesinin kapıda olması...
Salgın , kamu düzenini tehdit edici boyutlara doğru gidiyor..
İnfaz düzenlemesi ile beklenen , kurumlardaki mahkum ve tutuklukların , steril bir düzende infaza devamını sağlayacak şartların hazırlanması ve infaz kanunun temel amacına uygun olarak ayrımcılık yapılmaması..
Burada Terörle Mücadele Kanunu da - uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle- sorun doğurma potansiyeli taşıyor.
Muhalif her türlü ses getiren düşünce, bu kanun kapsamında bir değerlendirmeye/yoruma tabi tutularak Ceza Kanunun bağımsız yorumunu engellemekte ve adeta "kanunsuz suç olmaz" ilkesi zımnen ortadan kaldırılmakta..
Yeni tasarıda "kasıt" unsurunun da farklı bir yorum düzeninde ele alındığı bilgileri var..
Suç tiplerine göre kast unsuruna farkı hukuki sonuçlar yüklemek, yasamanın yargıya müdahil olması yanında, kanun önünde eşitlik kavramını da ihlal edebilir.
Adam öldürmek, cinsel saldırı ve örgütü suçlardaki "kast" unsuru ile diğer suçlardaki "kast" unsuru arasında herhangi bir mahiyet farkı bulunmuyor.
Farklı suç tiplerindeki "kast" unsurları arasında bir hiyerarşi inşa etmek, suç fiilinin unsurlarını keyfi bir değerlendirmeye tabi tutmak olur ki, hukuk düzenini ve öncelikle de anayasal düzeni ifsad tehlikesi taşır.
"Kast unsuru", toplumsal bir patolojiye işaret eden suç kavramı bakımından, mahkumiyetin kemiyeti ile ilgili olup, hiyerarşik olarak sınıflandırılamaz..
Kasten işlenmiş suçlar arasında , kastın niteliğini tartışmak ve infaz düzenlemesine dayanak yapmak TCK uygulaması bakımından olduğu kadar anayasal eşitlik ilkesi bakımından da tartışmalıdır. ..
Herhangi bir suçu kast ile işleyen kişiler arasında- suç tipolojisi bakımından- ayırımın , kamu düzeni bakımından da bir yararı yoktur.
Kasten bir kadının yüzüne kezzap atan kişi ile, kasten bir kadına tecavüz eden kişi arasında "kast" yarıştırması yapmak veya, aç kaldığı için süpermarket soyan bir kişinin kastı ile, adı korku salan bir kişinin telefon ile haraç almasındaki kastı arasında mahiyet farkı ihdas etmek- toplumsal güven bakımından da, infaz düzenlemesinden beklenen yararı sağlamaz..
Eş , dost "yaran" kayırmak amacını öne çıkarıp- cımbız ile infaz ayıklamak toplumsal barışı etkilediği gibi her gün onlarca can alan (şimdilik) pandemik bir salgını kötüye kullanmak bakımından da etik değildir....


Bahattin Yalın


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.