booked.net
 
 

 


 EVRENİ YARGILAMAK - 23/01/2012

S.Ö
E-Posta
İstanbul, 23 Ocak 2012

Evren ve Şahinkaya ile ilgili iddianame mahkemece kabul edildi, Eski ceza Kanunu madde 146 ve madde 80 uyarınca yargılanacaklar,
1982 Anayasası 7 Kasım 1982 tarihinde halkoyu ile ve % 90'ın üstünde bir çoğunluk tarafından kabul edildi.
Halkoyu ile kabul edilen 1982 Anayasasının geçici 15 'inci maddesine göre; Askeri müdahalenin yapıldığı 12 Eylül 1980 tarihi ile ilk genel seçimler sonucu toplanacak T.B.M.M Başkanlık Divanının oluşturuluncaya kadar geçecek sürede, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti adına kullanan,2356 sayılı Kanunla kurulu milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali ve hukuki sorumluluk iddiaları ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz ve bu karar ve tasarrufların uygulanmasından dolayı karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da aynı hüküm geçerlidir. Bir başka ifade ile ,% 90 ı aşan bir çoğunluk 12 Eylül sürecinde, milli Güvenlik Konseyi ile karar ve tasarruf mercilerinde bulunanların sorumlu tutulamayacaklarını oyları ile kabul etmiş oldu.
1982 Anayasasında yapılan 17'nci değişiklik ile bazı madde değişiklikleri yanında geçici 15'nci madde de, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasında % 58 kabul oyu ile yürürlükten kaldırıldı.
Geçici 15 'inci Maddenin mülga hale gelmesi üzerine yapılan,
Bazı suç duyurularını nazara alan Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının, Milli Güvenlik Konseyinin hayatta kalan üyeleri Evren ve Şahinkaya ile ilgili olarak hazırladığı iddianame, Özel yetkili mahkeme tarafından kabul edildi Evren ve Şahinkaya, 32 yıl sonra, 12 Eylül Askeri Harekâtı konusu suçlamaların sanığı olarak yargılanacaklar. Bu yargılama ile ilgili olarak da farklı hukuki görüşler mevcut, zamanaşımı süresi ve Ceza yargılamasına dair teknik itirazlar bir yana, esas sorun, darbecilerin yargılanıp cezalandırılmaları olduğu kadar; Geçici 15 'enci maddenin kabulü doğrultusunda milli İradeyi temsilen % 90'ın üzerinde kabul oyu kullananların siyasi ve hukuki sorumluluğunun ne olduğudur.
,Geçici 15'nci maddede sayılan kişi ve kurumların cezai, hukuki ve mali yönde hiç bir mesuliyetlerinin olamayacağı yönünde oy kullananlar ve dönem ile ilgili her türlü karar ve tasarruflara oyları ile onay verenler, iddianame konusu suçlara iştirak etmiş sayılırlar mı, mevcut dava aynı zamanda milli iradenin yargılanması manasına gelir mi, bir başka ifade ile 7 Kasım 1982 tarihli Referandumda kabul oyu kullanan milli irade de bu dava ile sanık kürsüsünde mi bulunmaktadır. Anayasa madde 9'a göre;"Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır " Milli iradenin sorumlu tutmadığı kişiler hakkında yargı yetkisi, hangi millet adına kullanılacaktır,%90 çoğunlukla" sorumlulukları yoktur "istikametinde evet oyu kullananlar adına mı, yoksa "Anayasa değişikliklerine" % 58 çoğunlukla evet oyu kullananlar adına mı, Hukuk ve Ceza siyaseti bakımından esas sorun buradadır...


S.Ö


YORUM YAPIN SÖZ SİZDE!

Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Bu köşenin diğer yazıları;
AnasayfaAnasayfa Köşe YazarlarıKöşe Yazarları Bize UlaşınBize Ulaşın RssRss
Maxiva


Nettehaber'i Twitter'da kişi takip ediyor.